“สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชนจัดกิจกรรมก้าวเดินด้วยศรัทธาพ่อหลวงของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ 9 !!

0
12

“สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชนจัดกิจกรรมก้าวเดินด้วยศรัทธาพ่อหลวงของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ 9 !!

👇ชมคลิป👇

“ด้วยสำนึกในพระบารมีพ่อหลวงของแผ่นดิน เขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9”

โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการด้วยสำนึกในพระบารมีพ่อหลวงของแผ่นดิน เขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกับโครงการบำรุงและรักษาน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก องค์กรมูลนิธิต่างๆ ในจังหวัดนครนายก

จัดให้มีโครงการก้าวเดินด้วยศรัทธาพ่อหลวงของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.เป็นการเดิน ระยะทางประมาณ 6 กม เวลาลงทะเบียนพร้อมรับเสื้อ เวลา 16.30 น.เป็นการจัดโดยไม่มีงบประมาณสนับสนุน เราทำได้จิตใจที่ดีงามด้วยความจงรักและภักดีในพระองค์ท่าน นี่คือบทพิสูจน์พลังแห่งศรัทธาที่เราจะได้ทำร่วมกัน ท่านสามารถร่วมสนับสนุนและร่วมบริจาคเงินเพียงท่านละ 200 บาทขึ้นไป ท่านจะได้รับเสื้อตอบแทน 1 ตัว ถ้าบริจาค 10,000 บาทขึ้นไป เราจะใส่โลโก้หรือแบรนด์สินค้าที่เสื้อให้ด้วยครับเป็นผ้าไมโครโพลีเอสเตอร์ คอกลม หากท่านสนใจสนับสนุนและร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขอให้ท่านกรอกขนาดที่ถูกต้องและข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมสลิปการโอนเงินไปยังบัญชี สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขบัญชี 2110729902 เท่านั้น

หากสงสัยท่านสามารถสอบถามได้ที่ 0923207799 เท่านัันไม่มีการส่งคนไปเรี่ยไร หรือขอรับบริจาคแต่อย่างใดเว้นแต่สมาคมมีหนังสือเท่านั้น หากท่านสงสัยกรุณาติดต่อตามเบอร์ข้างต้นโดยด่วน พร้อมเข้าร่วมกลุ่มตามคิวอาร์โค้ดหรือลิงค์ที่แนบมาด้านล่าง ท่านจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 30 กันยายน 65 https://docs.google.com/forms/d/ 1J7B0qUoBTltLCltYUy4mqDjbsJeJVe73omZa_jCocx0/edit