สนามเด็กเล่น สุขกาย สบายใจ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และมีกิจกรรมนันทนาการที่ดีร่วมกัน เพื่อบุตรหลานข้าราชการตำรวจ บก.น.9 ได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

0
43

สนามเด็กเล่น สุขกาย สบายใจ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และมีกิจกรรมนันทนาการที่ดีร่วมกัน เพื่อบุตรหลานข้าราชการตำรวจ บก.น.9 ได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

เมื่อเวลา 10:00 น.วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 เลขที่ 903 ถนน พระราม 2 ซอย 43 แขวง บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างสนามเด็กเล่นสุขกายสบายใจ ภายใน บก.น.9

โดยมีรายนามผู้สนับสนุน ดังนี้ คุณนฤมล โกมลวัฒนานันท์,คุณพรทิภา โกมลวัฒนานันท์, ดร.พิมผ่วรัชญ์ คล้ายคลึง,คุณวิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์ ประธาน กต.ตร.สน.บางบอน,คณะ อนุ กต.ตร.กทม.บก.น.9 วาระประจำปี 2564,คณะที่ปรึกษา พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9,บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อให้บุตรหลานข้าราชการตำรวจฯ ได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และเสริมทักษะ รวมถึงใช้ในการทำกิจกรรมนันทนาการที่ดีร่วมกันระหว่างบุตรหลานข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.9 ต่อไป

ขอขอบคุณ คุณวิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์
ประธาน กต.ตร.จิตอาสา ไร้พรมแดน /ประธาน กต.ตร.สน.บางบอน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร