ยกน้ำหนักเทศบาลนครนครสวรรค์ กวาดรางวัลยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย”

0
110

ยกน้ำหนักเทศบาลนครนครสวรรค์ กวาดรางวัลยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย”
นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์แสดงความยินดีกับทีมสโมสรยกน้ำหนักเทศบาลนครนครสวรรค์ ในโอกาสเข้ารายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 10-15 พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
ผลการเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย
1. นายศราวุธ อิสระ รุ่น 77 กก. ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง
2. นางสาวสุภัชชา หัสดงค์ รุ่น 63 กก. ได้รับรางวัล 2 เงิน 1 เหรียญทองแดง
3. นางสาววรรณวิษา หนูสม รุ่น 69 กก. ที่ปจได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
ปัจจุบันศึกษาอยู่ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4. นางสาวกมลลักษณ์ สิงหภน รุ่น 69 กก. ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน
5. นางสาววนิดา ชอบงาม รุ่น 75 กก. ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง
6. นางสาวเยาวลักษณ์ จันดี รุ่น 75 กก. ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน
7. นางสาวจิรัชญา กลัดบุบผา รุ่น 90 กก. ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
-ได้รับรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเยาวชนหญิง ทำลายสถิติ 23 กก.
-ปัจจุบันศึกษาอยู่ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8. นางสาวนันทนัช จันทร์ทอง รุ่น +90 กก. ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
-ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมเยาวชนหญิง คะแนน 560
-รางวัลที่ 3 คะแนนรวมทีมเยาวชน ชาย-หญิง คะแนน 907
9. นางสาว เปรมศิริ บุญพิทักษ์ รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภทเยาวชนหญิง
10. นางสาว จิรัชญา กลัดบุบผา นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเยาวชนหญิง ทำลายสถิติ 23 กก.
โดยมีผู้ฝึกสอนประกอบด้วย
1.นายประวิทย์ อ่ำอ่อน หัวหน้าผู้ฝึกสอน
2.นางสาวเปรมศิริ บุญพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
3.นายวิธวัฒน์ กฤษเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
4.นายนิติ คำเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ
5.นายพิทยา ตีบนอก โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
6.นายกฤษณะกัณฑ์ จิตรศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม