โครงการจิตอาสาซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0
62

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้ สำนักงานบ้านดอน ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการจิตอาสาซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางวนิชญา ธรรมประพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานบ้านดอน นายกฤษวัฒน์ ทองแกมแก้ว หสต1-ส., นายเฉลิมพล คุ้มไพรี หรต1-ส., นายเพชร ขจรวัฒนากุล หถต1-ส. พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้อาคารเรียนมีความปลอดภัย พร้อมสำหรับการเรียนการสอน โดยมีนางทัศนี เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และรวมพลังแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยมีนางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะครูให้การต้อนรับ