#วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดอบรมให้คณะครู พัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ” One Day Excellent #

0
64

 

#วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดอบรมให้คณะครู พัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ” One Day Excellent #

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นางสาววัลภา สถิรชวาล ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพ เพิ่มความร่วมมือทางการศึกษา สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รองรับการฝึกอาชีพของผู้เรียน ในสาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน “Re skill-Up skill-New skill กับภาษาต่างประเทศออนไลน์” หัวข้อ One Day Excellent มีนายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในนามเลขานุการคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา มีนายวรวุฒิ กกขุนทด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะทำงาน สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ

สำหรับโครงการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพ เพิ่มความร่วมมือทางการศึกษา สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รองรับการฝึกอาชีพของผู้เรียน ในสาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน “Re skill-Up skill-New skill กับภาษาต่างประเทศออนไลน์” หัวข้อ One Day Excellent มีคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมรับการอบรม โดยจัดการอบรมระหว่าง วันที่6-7 สิงหาคม 2565