#รองผู้ว่าฯ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อม ผู้จัดการ ธอส. ร่วมมอบบ้านใน โครงการ “สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ” ให้ป้ามาลัย ดีใจจนน้ำตาไหล#

0
13

 

#รองผู้ว่าฯ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อม ผู้จัดการ ธอส. ร่วมมอบบ้านใน โครงการ “สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ” ให้ป้ามาลัย ดีใจจนน้ำตาไหล#

เมื่อเวลา 11:30 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และนายพิชิต ศรีบัว ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองการบริหาร์ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันประกอบพิธีส่งมอบบ้านใน โครงการ “สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ” ให้แก่นางมาลัย ภู่สะอาด อายุ 68 ปี ที่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 11 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ป่วยเป็นโรครูมาตอยด์ และไม่สามารถเดินได้

โดยนางมาลัย ภู่สะอาด เป็นผู้ผ่านการพิจารณา ได้รับการอนุมัติ เพื่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ในโครงการซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครสวรรค์ ในวงเงินจำนวน 200,000 บาท มีหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ เป็นการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากไร้ หรือผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ต้องเป็นการปรับปรุงส่วนประกอบของบ้านพักอาศัย ในรายการที่ชำรุด ไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสม พิจารณารายการที่ควรให้ความสำคัญเบื้องต้น ตามลำดับและตรงตามความต้องการ ของผู้รับบริการ โดยนายก อบจ.จ่ายเงินส่วนตัวสมทบในการดำเนินการสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ

นายก อบจ.ได้นำนางมาลัยขึ้นไปดูบนบ้านที่สร้างแล้วเสร็จ ว่ายังมีส่วนใดที่ต้องการเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และร่วมกับเจ้าอาวาสวัดวังยาง อบต.ตะเคียนเลื่อน มอบเงินสมทบการดำรงชีพจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ข้าวสาร น้ำดื่ม ไวไว กระติกน้ำไฟฟ้า นมกล่อง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หมอน ผ้าห่ม ท่ามกลางความดีใจของนางมาลัยจนน้ำตาไหล พร้อมทั้งยกมือไหว้ขอบคุณอีกหลายครั้ง

นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า ” อบจ. นครสวรรค์ มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ในส่วนของผู้ยากไร้ ทาง อบจ. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ร่วมประสานงานกับทาง อบต.และสมาชิกสภา อบจ. ในการเก็บข้อมูล หารายละเอียดของผู้ยากไร้ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และดำเนินการช่วยเหลือต่อไป ”
////