#โรงเรียนเทศบาล3วัดท่ามะปรางจัดกิจกรรมตลาดเข้าชาวท่ามะปราง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการค้าขาย#

0
63

#โรงเรียนเทศบาล3วัดท่ามะปรางจัดกิจกรรมตลาดเข้าชาวท่ามะปราง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการค้าขาย# ฝึกการวางแผนการทำงาน จัดเตรียมสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ การคิดคำนวณกำไรขาดทุน และฝึกสมรรถนะด้านการสื่อสาร
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
เด็กไปสามารถ ขายสินค้าได้หมด และมีความภาคภูมิใจ มีความสุขในการร่วมกิจกรรม