#นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล ชวนร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

0
9

วันที่5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00น.
นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแลพร้อมด้วย นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ปฏิบัติภารกิจ ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันพระช่วงเข้าพรรษา ตามโครงการนายอำเภอลับแลพาทำบุญตักบาตรวันพระช่วงเข้าพรรษา
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และรักษาขนบประเพณีวัฒนธรรม สร้างคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งเป็นการสร้างบุญกุศล และเป็นการดำเนินการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป