#สุพรรณบุรี เตรียมจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดยิ่งใหญ่#

0
23

#สุพรรณบุรี เตรียมจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดยิ่งใหญ่#
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัด จ.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี นายชาญชัย ทิพเนตร กรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี และนายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุทธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน แถลงข่าว
โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน งานเริ่มระหว่างวันที่ 15-26 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 12 วัน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และสืบทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชาวไทย กับชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีมาเป็นเวลายาวนาน และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเดินทางในจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มมากขึ้น
ก่อนการแถลงข่าวได้มีการแสดง โชว์การการตีกลองศึก และแสดงสิงโต หลังการแถลงข่าว ท่านผู้ว่าประธานแถลงข่าว พร้อมคณะได้ขึ้นไปบนหอชมวิวสาธิตวิธีการทิ้งกระจาดแจกทาน ด้วยการทิ้งไม้ติ้วแจกทานลงมาที่พื้น เพื่อให้ผู้ที่โชคดีเก็บไม้ติ้วซึ่งอยู่ด้านล่างและเก็บไม้ติ้วได้ นำมาแลกสิ่งของ ซึ่งทุกคนที่มาร่วมพิธีแถลงข่าวต่างรอลุ้นแย่งกันเก็บไม้ติ้ว เพื่อนำไปแลกสิ่งของกลับบ้านกันอย่างคึกคัก สำหรับงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้งดจัดมา 2 ปี เนื่องสถานการณ์โควิด19 แพร่ระบาด
พิธีเปิด เริ่มวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จะมีขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองอย่างยิ่งใหญ่ จากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี แห่ไปตามเส้นทางรอบตัวเมืองสุพรรณบุรี ไปยังสมาคมตง ฮั้ว ฮ่วย ก้วง ขบวนแห่จำนวน 40 ขบวนยิ่งใหญ่ตระการตา ประกอบด้วย ขบวนกลองศึก ขบวนสิงโต วูซู ขบวนมังกร 9 เชียน ขบวนเอ็งกอบู๊ ขบวนเชิญธง 16 ธง เชิญตะเกียง 2 ดวง (เต็งรั้ง) ขบวนเกี้ยวอัญเชิญเจ้าพ่อ ขบวนรถลากอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองจำลอง ขบวนประธานในพิธี ผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการ ขบวนเทพธิดาโปรยดอกดาวเรือง รถเชิญน้ำมนต์/กระถางธูป/เซียนแปะกง/เซียนขังจื้อ/ยั่วท้อ/เซียนเฮ้งเจีย/เจ้าแม่กวนอิม/เซียนไต่ฮงกง ขบวนลูกหลานเจ้าพ่อ ขบวนตั๋วล่อโก้ว วงโยรวาทิต สาวงามถือธง ขบวนการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ขบวนการแสดงหุ่นเชิด ขบวนกังฟู ขบวนจักรยานล้อเดียว ขบวนหัวโต มังกรทองนครสวรรค์ และการประกวดจัดโต๊ะบูชาเจ้าพ่อหลักเมือง 2 ประเภท- ประเภทหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน/กลุ่ม-ประเภทบุคคล
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. พิธีลอยกระทง มีขบวนแห่โคมไฟจากสมาคมตง ฮั้ว ฮ่วย ก้วง เพื่อไปลอยกระทง ปล่อยนก ปล่อยปลา และทำพิธีกรรมทางศาสนาจีน ณ ท่าน้ำถนนนางพิม ริมแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีลอยกระทง ประกอบด้วย 16 ขบวน ได้แก่ ขบวนเชิญธง 16 ธง เชิญตะเกียง 2 ดวง (เต็งรั้ง, ขบวนอัญเชิญพระสงฆ์จีน, ขบวนลูกหลานเจ้าพ่อ, ขบวนตั่วล่อโก้ว, ขบวนมิตรสัมพันธ์ ไทย-จีน, สาวงามถือโคมไฟ และมังกรทองนครสวรรค์
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.พิธีทิ้งกระจาด ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ในปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมภายในงานเพิ่มเติม ได้แก่กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม (อาทิ การแสดงนาฎศิลปไทย – จีน, กวนอิมพันมือ,งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก, การประกวดธิดาศาลเจ้าพ่อ มังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี, การแสดงวงดนตรีร่วมสมัย,การแสดงเพลงพื้นบ้าน แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์, การแสดงหนุมานชาญสมรฤทธิ์เริงรอน ปะทะ เห้งเจีย,การแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน, การประกวดร้องเพลง ดนตรี ผู้นำท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ) และของดี 4 ภาค”ตลาดย้อนยุคสุพรรณบุรี คาราวานสินค้า เป็นต้น
คืนวันที่ 15 สิงหาคม การแสดงนาฎศิลปไทย-จีน วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี วันที่ 16 สิงหาคม การแสดงกวนอิมพันมือ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 การแสดง งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก โรงเรียนบางปลาม้า การแสดงบรรเลง คนตรีไทย -จีน วันที่ 17 สิงหาคม การประกวดธิดาศาลเจ้าพ่อ มังกรสวรรค์สุพรรณบุรี การแสดงวงคนตรีร่วมสมัย วันที่ 18 สิงหาคม การแสดงเพลงพื้นบ้าน แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์การแสดงดนตรีเยาวชนสุพรรณบุรี วันที่ 19 สิงหาคม การแสดงวงดนตรีโปงลาง วันที่ 20 – วันจันทร์ 22 สิงหาคม การแสดง วงดนตรีร่วมสมัย, เพื่อชีวิต ,ลูกทุ่ง, วงดนตรีสตริงของเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 สิงหาคม การแสดงหนุมานชาญสมรฤทธิ์เริงรอน ปะทะ เห้งเจีย วันที่ 24 สิงหาคม การแสดงวงดนตรีไทย-จีน ร่วมสมัย วงดนตรีเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25 สิงหาคม การแสดง ละครเรื่องขุนช้างขุนแพน จากวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี และคืนวันที่ 26 สิงหาคม การประกวดร้องเพลง ดนตรี ผู้นำท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อสอบถามโทร : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี 035-535380-035-535432
ภัทรพล พรมพัก / สุพรรณบุรี