#สุโขทัย จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร#

0
9

#สุโขทัย จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร#

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมในโครงการนี้ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 และยังมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ พระองค์ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษร พระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญญาลักษณ์โครงการ โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย