“มทบ.15 เติมฝันปันสุข ปลูกฝังเยาวชนรักการศึกษา เสริมการเรียนรู้ พัฒนาตน เป็นคนดีของสังคมไทย”

0
16

“มทบ.15 เติมฝันปันสุข ปลูกฝังเยาวชนรักการศึกษา เสริมการเรียนรู้ พัฒนาตน เป็นคนดีของสังคมไทย”

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.65 พล.ต.ประยุกต์ อุ่นอบ ผบ.มทบ.15 พร้อมด้วย พ.อ.ประกาศ จันจะนะ ผบ.พัน.มทบ.15 รวมทั้ง พ.ท.รัชเดช สุภาสูรย์ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.15 และคณะลงพื้นที่พบปะคณะครูและนักเรียน พร้อมมอบหนังสืออัจฉริยะให้กับโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดไชยสุรินทร์ ) ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี และโรงเรียนเทศบาล 3 (ชุมชนวัดจันทราวาส) ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่รอบค่ายรามราชนิเวศน์ โรงเรียนละ 1 ชุด

เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบที่ทันสมัย เกิดประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และกระตุ้นพัฒนาการทางความคิดของนักเรียน ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้ให้ความสนใจในการสาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

#มทบ.15 !!