#นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เยี่ยมชมบูธชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์#

0
40

#นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย
นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เยี่ยมชมบูธชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์#


วันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู ร่วมต้อนรับนางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะทำงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมบูธชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปี TO BE NUMBER ONE ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี