#นศ.ใหม่ มรส. กว่า 6 พันคน ร่วมพิธีอัญเชิญและรับมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็น “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10#

0
19

#นศ.ใหม่ มรส. กว่า 6 พันคน ร่วมพิธีอัญเชิญและรับมอบเข็มตราพระราชลัญจกร
ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็น “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10#

—————————————–

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดพิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วม 6 พันคน สร้างความรัก ความภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำพระองค์แด่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าในตราพระราชลัญจกรและปฏิบัติตัวให้สมกับเป็น “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
.
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวถึง ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าเป็นตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี มีลักษณะเป็นรูปกลมรีและมีรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง จะใส่อักษรชื่อมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้รอบนอกและระบายสีในพระราชลัญจกร 5 สี แต่ละสีแทนความหมาย คือ สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา สีส้ม หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล และสีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
.
รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อไปอีกว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นการจัดตั้งเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทำหน้าที่ในฐานะคนของพระราชา โดยพระราชาทรงราชทานนามและตราประจำพระองค์ ให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อย้ำเตือนให้คนราชภัฏรับรู้ได้ว่าเราต้องทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณ ทำงานเพื่อชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ เป็นการตอบสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และขอฝากไปยังนักศึกษาใหม่ทุกคนได้ระลึกถึงเข็มตราพระราชลัญจกรว่าคือสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นและความสำเร็จ ถือได้ว่าเป็นคนของพระราชาอย่างสมบูรณ์แบบ มีศักดิ์และสิทธิ์อย่างถูกต้องขอให้ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยจิตวิญญาณอย่างเต็มความสามารถและภาคภูมิ
.
ด้านนายณัฐนันท์ ศรีวารินทร์ ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2565 เปิดเผยถึงความรู้สึกในฐานะของผู้ที่เคยผ่านการรับมอบเข็มตราพระราชลัญจกรและในฐานะของผู้ดำเนินกิจกรรมการอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกรในปีนี้ว่า เมื่อครั้งที่ตนเองได้เข้ารับเข็มตราพระราชลัญจกรเป็นความรู้สึกประทับใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน จากนักศึกษาปี 1 ในวันนั้นถึงนักศึกษาปี 3 ในวันนี้ ตนเองปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างสมบูรณ์แบบและภาคภูมิใจ การจัดงานในปีนี้จึงมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้พระราชทานนาม และตั้งมั่นว่าจะปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตลอดไป
.
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย กิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 49 รูป ณ หน้าศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “ผืนป่าพระบารมี” ระยะที่ 3 (จำนวน 249 ต้น) ณ ลานระหว่างอาคารคณะวิทยาการจัดการ และอาคารหอสมุดกลางและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมพิธีเจิมมงคลให้แก่ผู้นำนักศึกษา ณ สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และพิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย

—————————————–

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
สมยศ นุ่นำจนงค์ /ถ่ายภาพ