#นายอำเภอพบพระ นำส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแถะวางพานพุ่ม และพืธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล#

0
6

#นายอำเภอพบพระ นำส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแถะวางพานพุ่ม และพืธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล#

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
เวลา19.00น.
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระ
นำส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแถะวางพานพุ่ม และพืธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชนและภาคประชาชนถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ตามลำดับ
ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ
จังหวัดตาก
ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน