“ชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทย (ชกท.) จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565 !!

0
42

“ชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทย (ชกท.) จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565 !!

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ.สำนักงาน ตลาดชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทย (ชกท.) บ้านหนองห้าง 112 หมู่ 4 ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม โดยชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทย (ชกท.) จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565

โดยมี นายบัญชา มาตย์วังแสง ประธานที่ปรึกษาชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทย (ชกท.) ได้นำสมาชิกชมรมฯและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและเกษตรกรชาวไทย

ภายในกิจกรรมได้ร่วมพิธีถวายพระพร พร้อมทั้งแจกวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินต้าถงคนละ 1 ถุงให้กับสมาชิกชมรมฯและประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ

##############################