คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดประกอบพิธีวางเสาเอก ก่อสร้างอาคารสงฆ์ กองทุนนิธิพระบาทพลวงโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ เพื่อรองรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักบวช ที่อาพาธ และรักษาอาการเจ็บป่วยของประชาชนโดยทั่วไป สมทบร่วมบริจาคได้ผ่าน QR บาร์โค้ต ธรรม D

(15 มีค. 62)ที่โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเทปูนเสาเอกอาคารสงฆ์ กองทุนนิธิพระบาทพลวงโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ โดยพระครูประดิษฐ์ ศาสนการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์อภิรักษ์ พิสุทธิอาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นำคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมในพิธีเทปูนรากฐานวางเสาเอก ก่อสร้างอาคารสงฆ์ กองทุนนิธิพระบาทพลวงโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ สำหรับการจัดพิธีเทปูนรากฐานวางเสาเอก ก่อสร้างอาคารสงฆ์ กองทุนนิธิพระบาทพลวง ในครั้ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 43,544,000 บาท เป็นอาคาร 2 ชั้น 30 เตียง เพื่อเป็นการรองรับการอาพาตของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และนักบวช รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เจ็บป่วย สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการที่อาคารสงฆ์ กองทุนนิธิพระบาทพลวงแห่งนี้ได้ อำนวยความสะดวกผู้ป่วย และ ญาติ อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปรักษาถึงตัวเมืองจันทบุรี ที่ในปัจจุบันโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี มีความแออัดเนื่องจากมีประชาชนในภาคตะวันออกเดินทางมารักษาที่นี้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ทางคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี จึงเห็นพ้องต้องกันที่ต้องการให้อาคารสงฆ์ กองทุนนิธิพระบาทพลวงแห่งนี้เกิดขึ้น ซึ่งอาคารสงฆ์ กองทุนนิธิพระบาทพลวง จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันนี้ และจะแล้วเสร็จภายใน 3 ปี หรือเร็วกว่านั้น
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอาคารสงฆ์ รพ.เขาคิชฌกูฏ ที่ยังขาดงบประมาณ ทาง ธ.ก.ส. ได้ร่วมกับกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงได้จัดทำ “QR ธรรม D” ให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยสงฆ์ สามารถทำบุญผ่านการสแกน QR ธรรม D ชื่อบัญชี พระครูประดิษฐ์ศาสนการ. (จำนงค์ ชายเชิด) เป็นการ เพิ่มช่องทางการทำบุญและส่งเสริมระบบการชำระเงินให้ก้าวสู่ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญ ตอบสนอง Lifestyle ยุคใหม่ ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก