หนองคาย – ท่องเที่ยงและกีฬา เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง 5 จังหวัด จัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นจักยาน “ทัวร์ออฟแม่โขง” (Tour of Mekong) สนามที่ 2
วันที่ 14 มี.ค.62 ที่ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน อ.เมือง จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการเปิดการแข่งแข่งขันปั่นจักยาน “ทัวร์ออฟแม่โขง (Tour of Mekong) สนามที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงโดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2562
นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นจักยาน “ทัวร์ออฟแม่โขง” (Tour of Mekong) ในครั้งนี้เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเชิงกีฬาและนันทนาการและเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพื่อมมากขึ้นสำหรับกิจกรรมปั่นจักยาน“ทัวร์ออฟแม่โขง” (Tour of Mekong) กำหนดจัดขึ้นใ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย,หนองคาย,บึงกาฬ,นครพนมและมุกดาหาร โดยจังหวัดเลยเป็นสนามแรก และสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่จังหวัดมุกดาหาร
สำหรับจังหวัดหนองคาย เป็นการแข่งขันสนามที่ 2 โดยจะทำการปั่นจักรยานไปบนเส้นทางไปกลับจากจุดเริ่มต้นหน้าร้านวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวนไปยังพระธาตุล่าหนองทุ่งทานตะวันบ้านหาดคำวัดเราสินชัยโรงเรียนหินงมพิทยาคมโฮมสเตย์บ้านสีกายและกลับเข้าสู่เส้นชัยนะหลังไม่ต้องทำหน้าวัดลำดวนรวมระยะทาง 50 กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางการปั่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนรวมทั้งผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวด้านต่าง ๆนอกจากนี้ยังจะได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยสำหรับจังหวัดหนองคายมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานจำนวนกว่า 250 คน