“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าประชาสัม พันธ์ข่าวสารสำคัญสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง!!

0
7

“ศูนย์ดำรงธรรมเดินหน้าประชาสัม พันธ์ข่าวสารสำคัญสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง!!

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565) เวลา 15.00 น. ณ สวท. สงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จัดรายการ “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา” ทางวิทยุ คลื่น FM 89.50 MHz โดยประเด็นที่มีการประชาสัมพันธ์ อาทิ การเฝ้ารับ – ส่ง เสด็จ ฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มทร. การแสดงความยินดีกับโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศ WAMSB World Championships 2022 Bangkok Thailand ประเภท Marching Percussion Ensemble การร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรม” เป็นต้น

สำหรับรายการดังกล่าว จะจัดทุกวันจันทร์ ทาง สวท.สงขลา คลื่น FM 89.50 MHz ระหว่างเวลา 15.00 – 16.00 น. ซึ่งจัดมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 จนปัจจุบัน

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมรับฟัง และหากมีข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อมายังหมายเลขโทร 074 – 321562 และ 089 -2034344 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”