#สุโขทัย สมาคมกู้ภัยบางแก้วสุโขทัย ทำบุญฉลองก่อตั้งสมาคม 10 วัด#

0
9

#สุโขทัย สมาคมกู้ภัยบางแก้วสุโขทัย ทำบุญฉลองก่อตั้งสมาคม 10 วัด#

นายภิญโญ งดงาม นายยกสมาคสมาคมกู้ภัยบางแก้วสุโขทัย นำทีมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางแก้วสุโขทัย ทำบุญฉลองก่อตั้งสมาคมกู้ภัยบางแก้วสุโขทัย นำทีมถวายเทียนพรรษา ชุดสังฆทานและน้ำดื่มจำนวน 10วัด
1.วัดพลายชุมพล 2.วัดไทยชุมพล 3.วัดปากแคว 4.วัดหนองทอง 5.วัดยางเอน 6.วัดเขาแร่
7.วัดลานตาเมือง 8.วัดหนองตาเพง 9.วัดโบส์เมืองบางขลัง
10.วัดป่าโพธิ์ทอง

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย