#นั่นเนื่องเพราะไม่มีเขื่อนหรือสถานที่เก็บกักน้ำ เหมือนสายน้ำอื่นๆ จึงทำให้ลำน้ำยม สร้างความระทมทุกข์ให้กับชาวบ้านตลอดเวลา อ.สามง่าม จ.พิจิตร#

0
16

#นั่นเนื่องเพราะไม่มีเขื่อนหรือสถานที่เก็บกักน้ำ เหมือนสายน้ำอื่นๆ จึงทำให้ลำน้ำยม สร้างความระทมทุกข์ให้กับชาวบ้านตลอดเวลา อ.สามง่าม จ.พิจิตรนะ จะบอกให้
รายการ ข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ

ทางช่อง 5 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 16.45 น.