ลำปางขอเชิญ…..“ ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ของดีกาดเก๊าจาว ”
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน “ ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ของดีกาดเก๊าจาว ” ร่วมกับ ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง , นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง โดยมี นายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้ตลาดรัตน หรือกาดเก๊าจาว ที่เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2453 รวม 108 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดลำปาง ทึ่มีพื้นทีใกล้กับสถานนีรถไฟ จังหวัดลำปาง อีกหนึ่งแห่ง ที่จะเป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยว ผู้สนใจ ได้มาท่องเที่ยว เลือกซื้อสินค้า ชมวิถีชีวิตของตลาดที่มีประวัติศาสตร์สืบทอดมายาวนาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยมอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด
มาช้อป ชม ชิม กับมนต์เสน่ห์ของ กาดเช้า ที่ “ กาดเก๊าจาว ” ( กาด = ตลาด ) พร้อม แชะ เก็บภาพเป็นที่ระลึก กับ Street Art อย่าพลาดนะ!!!
พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล / ข่าวลำปาง