“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน!!

0
6

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน!!

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้านนาป๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา

สำหรับปัญหาความเดือดร้อนข้างต้น เป็นปัญหาภายในครอบครัว ทำให้ผู้ร้อง (ภรรยา) ได้รับผลกระทบจนต้องแยกกันอยู่กับสามี จึงมีความประสงค์ที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสามีไปทำการบำบัดรักษาสุขภาพ และพิจารณาไกล่เกลี่ยในเรื่องการจัดการทรัพย์สินบางรายการอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณาหาทางออกที่เหมาะสม โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยและพูดคุย ประการสำคัญ ให้ครอบครัวของผู้ร้องและสามีอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”