“นายอำเภออุ้มผาง เข้ม ลงพื้นที่ตรวจหมู่บ้านแนวชายแดนเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน!!

0
26

“นายอำเภออุ้มผาง เข้ม ลงพื้นที่ตรวจหมู่บ้านแนวชายแดนเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน!!

เมื่อวันที่ 5 กรกรฎาคม 2656 แต่เวลา 0900 น. นายธันย์ปวัฒน์ ภูริสัฒนาเมธา นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนันตำบลโมโกร กำนันตำบลหนองหลวง นายก อบต.โมโกร นายก อบต.อุ้มผาง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ผู้ปฎิบัคิงานตามแนวชายแดนไทย ด้านอำเภออุ้มผาง ประกอบด้วย บ้านตะเปรอพู ตำบลโมโกร บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ หน่วยทหาร ตำรวจตระเวนชานแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ )

ทั้งนี้ได้กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติงานได้ปฎิยัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ทำการสืบสวนหาข่าว ประสานงานกับหน่วยกำลังของเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ หากมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบยริเวนชานแดนให้รีบรายงานให้อำเภอและหน่วยงานความมั่นคงทราบทันที่ ทั้งนี้ ในบริเวนชายแดนไทยด้านอำเภออุ้มผาง ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ อำเภออุ้มผางได้จัดทำแผนรองรับและมีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการรับผู้หนี้ภัยจากการสู้รบร่วมกับทางหน่วยทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่

นายธัญปวัฒน์ ภูริวัฒนาเมธา นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตัวแทนกิ่งกาชาด อ.อุ้มผางลงพื้นที่หมู่บ้านชายแดนอำเภออุ้มผางได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจชุดเฝ้าตรวจชายแดนชายแดนไทย-เมียนมา ที่บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อ.อุ้มผางและบ้านบ้านตะเปรอพู ตำบลโมโกร

นายธัญปวัฒน์ กล่าวอีกว่าได้ไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจเฝ้าระวังชายแดน พบว่า ขณะนี้ไม่มีเหตุการณ์การสู้รบใดๆ และที่ผ่านมาทางอำเภออุ้มผางไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

นายบุญเลิศ ด่วนแม่กลอง กำนันตำบลโมรโกร
จุดตรวจเฝ้าระวัง บ้านบ้านตะเปรอพู จุดตรวจดังกล่าวห่างจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ฟังประเทศเพื่อนบ้านๆชื่อบ้านก้อเฉอ อ.วาเล่ย์ใหม่ ประเทศเมียนมาร์

จุดตรวจนี้เราได้การร่วมมือกับทหารฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ชรบ กำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งด่านเข้าตรวจเวรยามเป็นระยะเป็นระยะมีการประสานความร่วมมือกันตลอด

นายเสถียร ต๋าขัด ผญ หมู่ที่ 1บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง กล่าว่า หมู่บ้านหนองหลวงห่างจากชายแดนประมาณ 3 ถึง4 กิโลเมตร ซาลาเปาหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับตชดได้จัดเวรยามเป็นระยะเป็นระยะ ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์
ที่ผ่านมาบริเวณ หมู่บ้านตรงข้ามบ้านหนองหลวง ชื่อบ้านป่าเตยอำเภอซูการี ประเทศเมียนมาร์
ยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆเหตุการณ์ปกติ

ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน