#ฝนตกหนักหลายวันน้ำป่าไหลพัดทำให้คอสะพานแม่สะมาดขาด พระต้องใช้เชือกโรยตัวห้อยโหนข้ามฝั่งน้ำ #

0
2

#ชมคลิป “ฝนตกหนักหลายวันน้ำป่าไหลพัดทำให้คอสะพานแม่สะมาดขาด#

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลพัดเอาคอสะพานขาดจนทำให้พระภิกษุซึ่งกลับจากจังหวัดเชียงใหม่ จะเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจะต้องใช้สลิงดึงข้ามจุดสะพานขาดทั้งพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางยากลำบากคอสะพานขาดเส้นทางสายหลักทางหลวงแผ่นดิน ถนนสาย108 ข้ามลำน้ำห้วยแม่สะมาดหมู่12 ตำบลผาบ่องไปยังตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ต้องใช้ระบบเชือกโรยตัวห้อยโหนข้ามฝั่งน้ำ
อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน