เช้าวันนี้ที่26 ตค.61 หมู่บ้านตลาดตรอกซอยหมู่ที่ 6 ต.ตากออก(กาดต้าตง)นำโดยนางเยา เรืองเกตุกำนันตำบลตากออก/ทีมงานและชาวบ้านช่วยบริจาคขยะออมบุญตามนโยบายในโครงการบ้านตาก เมืองสะอาด ปลอดขยะร่วม กันออมขยะ รวบรวมขายได้เป็นเงินจำนวน 591 บาท ขอขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

สมภพ ทีมข่าวตาก-แม่สอด รายงาน