ธรรมนัส’ รับหนังสือตัวแทนสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย

0
19

‘ธรรมนัส’ รับหนังสือตัวแทนสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย รับหนังสือตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ถึงปัญหาการแก้กฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยการสอบสวน การลงโทษสมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาส่งต่อ กมธ.สภาฯ ต่อไป

เมื่อเวลา 10.25 น. วันที่ 29 มิ.ย. 65 ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) กล่าวว่า วันนี้มีพี่น้องสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยที่มีทั้งหมด ห้าพันกว่าท้องถิ่น ได้ส่งตัวแทนมา ทั้งที่เป็นนายกฯ ท้องถิ่น และเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย มายื่นหนังสือถึงตนและพรรคเศรษฐกิจไทย ถึงปัญหาการแก้กฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการสอบสวน การลงโทษสมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ที่มีนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานฯ ในขณะเดียวกันก็มีนายสมศักดิ์ คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นกรรมาธิการด้วย

โดยประเด็นสำคัญคือในมาตรา 6-9 ว่าด้วยการถอดถอน การสอบสวน การพักการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องสมาคมอบต. มีความกังวลว่าจะเป็นประเด็นสังคมที่ทำให้เกิดความแตกแยกได้ ทางสมาคมฯจึงได้มีการเข้าชื่อตัวแทนเพื่อยื่นหนังสือให้ตนในฐานะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อนำไปยื่นต่อ กมธ. และสภาฯ พิจารณาประเด็นสำคัญดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรา 6(2 ) จนถึงมาตรา 9 ว่าด้วยอำนาจของการถอดถอน และจำนวนผู้ยื่นถอดถอนสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งจากนี้ในรายละเอียดจะได้มอบหมาย ให้นายสมศักดิ์ฯ นำเรื่องเข้าหารือในชั้น กมธ.ตามขั้นตอนต่อไป