นายก อบจ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค ป.4 – ป.6 ม.ต้น กศน. ที่ศูนย์วิทย์

0
12

เปิด Science Show

นายก อบจ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค ป.4 – ป.6 ม.ต้น กศน. ที่ศูนย์วิทย์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นักเรียนในระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) พร้อมด้วย นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์, สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์, ดร.อร่าม วัฒนะ ผอ.กองการศึกษาฯ โดยมี นางพัชรินทร์ บัวสนิท ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์, นายรักษก อภิวงค์คำ รอง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ คณะกรรมการ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) มัธยมศึกษา (ม.1 – ม.3) และนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค (เขตจังหวัดนครสวรรค์ ตาก พิจิตร กำแพงเพชร และอุทัยธานี) และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ รูปแบบออนไลน์ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในลำดับต่อไป

“เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรามองข้ามไม่ได้ เพราะมันจะเป็นรากฐานในอนาคต เราต้องพัฒนาลูกหลานของเราให้ไปถูกทิศถูกทาง เราต้องสร้างความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สภาพแวดล้อมเปลี่ยน เราจะปรับตัวได้ ต้องให้เด็กๆ มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณคณะกรรมการที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา และขอบคุณท่าน ผอ. โรงเรียนต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” นายก อบจ. กล่าวในที่สุด
///