#ชาวแพร่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565#

0
17

#ชาวแพร่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565#


1,394 |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ สำนักงาน ปปส. ได้กำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทุ่มเท เสียสละในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาลนั้น
โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ในด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งสำนักงาน ปปส.ภาค 5 เป็นหน่วยงานเสนอ
นอกจากนี้จังหวัดแพร่ยังมีผู้ได้รับโล่และเกียรติบัตร ด้านการปราบปรามยาเสพติด อีกจำนวน 2 ราย คือ ดาบตำรวจ ไกร เวียงนาค ผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ และจ่าสิบตำรวจ สิทธิสรณ์ สมเดช ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก 2 ราย ซึ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นการนำนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มาดำเนินการในพื้นที่ เป็นรางวัลทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติได้รับ นับเป็นขวัญและกำลังใจในการมุ่งมั่นในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
ขอบคุณภาพข่าวจาก ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่