#นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ “นครสวรรค์พันธุ์แกร่ง#

0
15

#นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ “นครสวรรค์พันธุ์แกร่ง#

วันที่26 มิถุนายน 2565
โดยมี
นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พล.ต.ต.อรุณ แตงนารา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ฯ
ร่วมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ “นครสวรรค์พันธุ์แกร่ง” ประจำปี 2565 พร้อมร่วมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ณ ยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์