#กฟผ.โรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 484” ตัดแว่นฟรี!ให้ผู้มัปัญหาด้านสายตาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี#

0
15

#กฟผ.โรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 484” ตัดแว่นฟรี!ให้ผู้มัปัญหาด้านสายตาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี#

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) และ โรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 484” ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้ผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตาในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 405 คน เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพุนพิน ชุดที่ 1-2 โดยมี นายทิณรา บัวเกศ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในโอกาสนี้ นายอำเภอพุนพินได้กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยการจัดกิจกรรมในวันนี้

#EGATforALL
#กฟผเพื่อนชุมชน