#อ.พบพระ ทุเรียนหลงลับแล ให้ผลผลิตแล้ว ที่ตำบลรวมไทยพัฒนา#

0
23

#อ.พบพระ ทุเรียนหลงลับแล ให้ผลผลิตแล้ว ที่ตำบลรวมไทยพัฒนา#

นายปรีชา สอนแวว “ผู้ใหญ่หมี แม่สอด” ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 7. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

ลงพื้นที่ ชมทุเรียน ในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา
มีการปลูกทุเรียนไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหมอนทอง และหลายๆชนิด
ซึ่งในขณะนี้ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนดังจากอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ชาวบ้านรวมไทยพัฒนา 8
ได้นำมาปลูกที่บ้านรวมไทยพัฒนา 8 หมู่ที่ 6 ตำบลลมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ทราบจาก. นายสงัด วินนัน เจ้าของสวนทุเรียน ( หลงรวมไทยฯ)หลงลับแล บ้านรวมไทยพัฒนา 8 ตนเองนำทุเรียนจากอำเภอลับแลมาปลูกในพื้นที่บ้านรวมไทยพนา 8 สืบเนื่องมาจากตนเองเกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ์และมาอยู่ โครงการจัดสรรพื้นที่ทำกินของทหาร โครงการพพพ.
ได้นำต้นทุเรียนหลงลับแลมาปลูกจำนวนเกือบ 100 ต้นเริ่ม แลเริ่มให้ผลผลิต
วันนี้ผู้ใหญ่หมี
เดินทางมาเที่ยวชมสวนเนื่องจากผู้ใหญ่หมีกับตนเองเป็นคนเกิดที่จังหวัด อุตรดิตถ์ ด้วยกัน

นายสงัดวินนันผู้ใหญ่บ้านรวมไทยพัฒนา 8 เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า
เรื่องของทุเรียน”หลงรวมไทยฯ” จริงๆแล้วต้นพันธุ์ทุเรียนหลงลับแล ซื้อมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ และนำมาปลูกที่ตำบลรมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
คุณเองจึงเรียกว่า”หลงรวมไทยฯ”