ธกส จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สาขาหนองปลิง ประชุมชี้แจงโครงการ XYZ ให้กับสมาชิกกลุ่ม กลุ่มผักปลอดสารและการแปรรูปอาหาร พร้อมเข้าเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลากราย บ้านหัวดง ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย
วันที่ 26 ต.ค. 2561 นายสามารถ คันธรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิต เพื่อพัฒนาอาชีพ ให้ผู้มีรายได้น้อย (XYZ.61) ณ บ้านปากดง หมู่ที่ 15 ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ประธานกลุ่ม/สมาชิกกลุ่มรับเข้ารับฟังอย่างตั้งใจ และยินดีเข้าร่วมโครงการ ทำ MOU กับธนาคาร ตลอดจน ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากราย บ้านหัวดง ต. พระนอน (ติดบึงบอระเพ็ด)