#จ.ตาก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.สามเงา#

0
10

#จ.ตาก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.สามเงา#

วันนี้ (23 มิ.ย. 65) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนวังหวายวิทยาคม ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 โดยมี นางเยาวเรศ ทิฐธรรม เกษตรจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอสามเงา และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร หลังจากที่ผ่านมา เกษตรกร 4,168 ครัวเรือน ใน อ.สามเงา มักประสบปัญหาในเรื่องของความรู้ เทคโนโลยีในการผลิต และการจัดการแปลงเกษตรที่เหมาะสม…