#ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดปากน้ำโพ เนื่องด้วยหลวงพ่อ อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ จะมารับบิณฑบาทปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง-สด เพื่อนำไปดูแลผู้ป่วย โรคเอดส์และเด็กๆจำนวนประมาณ 2,000กว่าคน

0
15

#ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดปากน้ำโพ
เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
หลวงพ่อ อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ
จะมารับบิณฑบาทปัจจัย ข้าวสาร
อาหารแห้ง-สด เพื่อนำไปดูแลผู้ป่วย
โรคเอดส์และเด็กๆจำนวนประมาณ
2,000กว่าคน เริ่มที่ตลาดบ่อนไก่
เข้าถนน โกสีย์ ถนนริมน้ำ ตลาดชุณหงส์
ตลาดเทศบาลพักฉันเพลฯที่ห้างทองทองใบ