#จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ชาวอำเภอฟากท่า#(มีคลิป)

0
3

 

#จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ชาวอำเภอฟากท่า#


.
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นำหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคมและภาคเอกชน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและรับทราบข้อมูลปัญหาที่มีผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต ของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอฟากท่า ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
การออกหน่วยบริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการให้บริการที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนตำบลฟากท่า ให้มีโอกาสเข้าถึงและได้รับบริการจากส่วนราชการหน่วยงาน ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆของจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ กับประชาชน อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆในพื้นที่และชุมชน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทุกคน โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 500 คน
.
นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน