“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน!!

0
10

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น.ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับหนังสือจากตัวแทนชมรมสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขาหาดใหญ่ นำโดย นายวิรุฬห์ สะแกคุ้ม เลขาธิการสมาพันธ์ ฯ กับพวก รวม 12 คน กรณีขอให้รับรองร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ….

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ข้างต้น ทางสมาพันธ์ ฯ มีข้อกังวลว่ารัฐบาลจะไม่รับรองร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จึงขอเรียกร้องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขมลพิษทางอากาศ เพื่อจะได้มีอากาศสะอาด ประชาชนมีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งทราบว่ามีการยื่นเรื่องนี้ในส่วนกลาง และจังหวัดอื่น ๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”