3 ยักษ์ใหญ่ สวนนงนุชพัทยา ม.บูรพา บ.ซีบีดี สยามเฮมพ์บุรีรัมย์ จับมือพลิกฟื้นความเชื่อ ผลักดันภูมิปัญญาชาวบ้าน วิจัยกัญชา 42 สายพันธุ์ทั่วโลก“สู่กัญชาทางการแพทย์”

0
29

3 ยักษ์ใหญ่ สวนนงนุชพัทยา ม.บูรพา บ.ซีบีดี สยามเฮมพ์บุรีรัมย์ จับมือพลิกฟื้นความเชื่อ ผลักดันภูมิปัญญาชาวบ้าน วิจัยกัญชา 42 สายพันธุ์ทั่วโลก“สู่กัญชาทางการแพทย์”

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สวนนงนุชพัทยาได้เปิดโอกาสจับมือกับภาครัฐและเอกชนในการสร้างความร่วมมือ ประกาศเจตนารมย์ในการดำเนินการสนับสนุนพืชสมุนไพรกัญชากัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์อย่างแท้จริง “ดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ ไม่ใช้ทางผิด“ตามนโยบายเปิดกัญชาเสรี ได้บันทึกลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยา ลัยบูรพา โดยคณะสหเวชศาสตร์ และ ฟาร์มรักกัญ บุรีรัมย์ ในเครือบริษัท ซีบีดี สยามเฮมพ์ จำกัด ในโครงการวิจัยกัญชากัญชงเพื่อหาสารสำคัญในการใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์

โดยมี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานบริษัทนงนุชพัทยาการ์เด้น ดีไซน์ จำกัด รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และนายนิติธรรม พงศ์ธนากุล ประธานกรรมการบริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ โดยโครงการดังกล่าวทั้ง 3 ฝ่าย เล็งเห็นประโยชน์จากการศึกษาพืชสุมนไพรกัญชากัญชงเพื่อหาค่าสารสำคัญทางการแพทย์ ผ่านการดำเนินการและสนับสนุนความสามารถที่แตกต่าง สวนนงนุชพัทยาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของต้นไม้ จะมุ่งเน้นการปลูกและการดูแลสายพันธุ์กัญชากัญชงจากทั่วโลก

 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะมุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะคณะสหเวชศาสตร์และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

และฟาร์มรักกัญ บุรีรัมย์ ในเครือ บริษัทซีบีดี สยามเฮมพ์ จำกัด ส่งเสริมและดำเนินการจัดหาสายพันธุ์กัญชากัญชงที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื่อส่งมอบให้กับสวนนงนุช รวม 42 สายพันธุ์ อาทิ กลุ่มสายพันธุ์ THCสูง CBDต่ำ คือ Strawberry, Chem Berry D, Dosi-Do, Bruncebanner, Gorrira Glue, Girl Scout Cookie, Wedding Cake, G13, Bluedeam, Sour Deisei, Watermelon Zkittlez, Cherry Pie, Pineapple Express, Bubba Kush, หางกระรอก และฝอยทอง กลุ่มสายพันธุ์ THCต่ำ CBDสูง อาทิ CannaFuel CBD, Harle-tsu, Charlotte’s Dream CBD, Solomatic CBD, Candida CBD, Acdc, Ringo’s Gift, Sweet CBD, Charlotte’s Web, Mega CBD, First Lady, Swissdream Rose CBD, Remedy, Solodiol CBD, Berry Blossom, OG Kush CBD, Trident high CBD, Cherry Wine CBD, และCharlotte’s Angel กลุ่มสายพันธุ์ THCสูง CBDสูง อาทิ Black Jack, CBD Warlock, CBD Jam, Penny Wise, CBD Mango Haze, CBD Critical Cure และShark Shock CBD

โดยมีเจตนารมย์ร่วมกันในการพัฒนากัญชากัญชงให้มีพันธุ์และค่าสารที่เที่ยงตรงที่สุด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาค่าสารสำคัญสู่การใช้ทางการแพทย์ เพราะคนไทยมีความเชื่อว่ากัญชากัญชงสามารถรักษาโรคได้หลากหลาย ดังนั้นการจับมือกันทั้ง 3 ฝ่ายนี้ เป้าหมายเพื่อพลิกฟื้นความเชื่อและร่วมผลักดันภูมิปัญญาไทยให้มีความน่าเชื่อถือ ใช้หลักการทางการวิจัยให้ความรู้เหล่านี้นำไปสู่ผู้ที่สนใจสามารถใช้กัญชากัญชงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดยบรรยากาศภายในงาน มีการนำขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของใบกัญชา ซึ่งขนมประกอบไปด้วย คัพเค้ก บราวนี่ และคุกกี้ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน ซึ่งมีการอบรมเรียนรู้หลักสูตรสร้างอาชีพสร้างรายได้ เกี่ยวกับกัญชากัญชงอยู่แล้ว โดยฟาร์มรักกัญ บุรีรัมย์ จึงได้จัดส่งวัตถุดิบประเภทใบและเมล็ดให้เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้กับผู้เรียน โดยหลักการของ กศน.เขตบางบอนเป็นการนำส่วนผสมของใบกัญชาที่ให้ค่าสารในปริมาณไม่มากแต่เป็นการเพิ่มมูลค่ากับผลิตภัณฑ์ที่จัดการเรียนการสอนสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยเฉพาะการทำขนมเบอเกอรี่ให้น่าสนใจมากขึ้นคล้ายการนำสมุนไพรประเภทอัญชัน กระเจี๊ยบ ฯลฯ มาเป็นส่วนผสมลงไปในอาหารและเครื่องดื่มในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งผู้เรียน และประชาชนที่สนใจก็มีรายได้จริงจากการสั่งเครื่องดื่ม ขนมไปขายและออกงานต่างๆ และภายในห้องประชุมฟาร์มรักกัญ บุรีรัมย์ ในเครือบริษัทซีบีดี สยามเฮมพ์ จำกัด ยังมีการนำส่วนต่าง ๆ ของกัญชากัญชงมาจัดแสดง ทั้งในส่วนของ ใบ เมล็ด ราก กิ่งก้านและช่อดอก โดยทุกส่วนล้วนเป็นยาและเป็นวัตถุดิบส่วนที่มีสรรพคุณแตกต่างกันออกไป รวมถึงผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่แปรรูปแล้วมาเป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่สนใจในการนำวัตถุดิบไปสร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วย และความร่วมมือครั้งนี้ทั้ง 3 ฝ่ายมั่นใจว่าจะส่งผลต่อสังคมอย่างครบคลุมทุกๆเรื่อง เพราะสวนนงนุชพัทยามีความเชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้และก่อนหน้านี้ได้จัดสร้าง “โรงเรือนวิจัยและพัฒนากัญชงและกัญชา” ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อย่างเต็มรูปแบบ

โดยนายกัมพล ตันสัจจา (คุณโต้ง) ก็ให้แนวทางเรื่องของการนำพืชสมุนไพรกัญชากัญชงให้เป็นการปลูกเพื่อช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือทางการแพทย์ และยังได้สนับสนุนให้จัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกเวชกรรมในสวนนงนุชพัทยา เพื่อเป็นสถานที่บริการด้านสุขภาพเต็มรูปแบบโดยจะเปิดให้บริการกับทั้งประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้สัมผัสภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทย ยาต้นตำรับ และตลาดสุขภาพที่แปรรูปผลิตภัณฑ์เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์สามารถมาร่วมวางจำหน่ายได้อีกด้วย และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับและมีคณาจารย์ที่มีรู้ความสามารถซึ่งคณะสหเวชศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ เป็นคณะชั้นนำในการศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้สหวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งตรงความต้องการในการร่วมวิจัยค้นหาค่าสารสำคัญสู่การนำมาปรับใช้กับสุขภาพของผู้ที่สนใจ และสุดท้ายฟาร์มรักกัญ บุรีรัมย์ ในเครือบริษัทซีบีดี สยามเฮมพ์ จำกัด ก็จัดตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกิจเชิงเกษตรเกี่ยวกับพืชประเภทกัญชากัญชง เป็นบริษัทรายแรกๆที่มีความพร้อมในการพัฒนาพันธุ์ที่ดีที่สุดสำหรับหน่วยงาน เกษตรกร ผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นที่จะให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมๆ กับสังคม

นายกัมพล ตันสัจจา (คุณโต้ง) ประธานบริษัทนงนุชพัทยา กล่าวว่า ในการลงนามความร่วมมือการวิจัย กัญชากัญชง เพื่อหาสารสำคัญ ในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สวนนงนุชพัทยาให้การสนับสนุน ทรัพยากร บุคลากรและสถานที่ ที่จำเป็นต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย กัญชากัญชง เพื่อเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชน บุคคลที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ต่อไป กระผมยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้ลงนามในความร่วมมือ MOU ในครั้งนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทย และทุกคนในโลก

รศ.วัชรินทร์ อธิบดี ม.บูรพา ได้กล่าวว่า “การลงนามในครั้งนี้ถือเป็นผลดีที่ทำให้กัญชาเป็นการแพทย์ทางเลือกมากกว่าการใช้ในทางที่ผิดที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อเยาวชน และสังคม ซึ่ง ม.บูรพา รู้สึกเป็นเกียรติและพร้อมขับเคลื่อนการวิจัยพืชชนิดนี้สู่การแพทย์ทางเลือกอย่างแท้จริง และพร้อมสนับสนุนทีมงานคณะสหเวชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรและสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ

นายนิติธรรม พงศ์ธนากุล ประธานกรรมการบริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ จำกัด กล่าวว่า ฟาร์มรักกัญ บุรีรัมย์ ในเครือบริษัทซีบีดี สยาม เฮมพ์ จำกัด ผมยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ในการวิจัยกัญชา 42 สายพันธุ์จากทั่วโลกของบริษัท เพื่อหาสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ในทางด้านการแพทย์
และพร้อมผลักดันการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ที่จะทำให้พืชกัญชาและกัญชงได้รับการยอมรับในทางยาและสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่สามารถกระจายรายได้เป็นทางเลือกให้กับคนไทย โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่ 061-1799958 ผมพร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน

ความร่วมมือนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้กัญชากัญชงที่ได้มาตรฐานเป็นประโยชน์กับการแพทย์ไทยที่จะเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้เข้าถึงทางเลือกในการรักษาโรค สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน ปูเส้นทางสู่พืชเศรษฐกิจในระดับโลก ต่อไป

#############################