#ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ พรรคพลังประชารัฐ นครสวรรค์ เขต3ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาฟุตบอล#

0
9

#ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ พรรคพลังประชารัฐ นครสวรรค์ เขต3ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาฟุตบอล#
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565
ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ พรรคพลังประชารัฐ นครสวรรค์ เขต3 ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
จะทำให้ประชาชนและเยาวชน
ได้ห่างไกลยาเสพติดปลอดภัยจาก ยาเสพติด เป็นคนดีและเด็กดีๆของสังคมต่อไป ณ สนามวัดมงคลสถิต ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์