#นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ นักพัฒนาเปิดกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข(ถอนกล้า ดำนา )#

0
9

#นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ นักพัฒนาเปิดกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข(ถอนกล้า ดำนา )#

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระศิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ถอนกล้า ดำนา ณ ทุ่งนาสังฆะประชาปันสุขตำบลหันทราย หมู่ที่ 2 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว) รับผิดชอบโครงการโดยวัดหันทราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหันทราย โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต 3 ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว