#ชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยฝึกซ้อมพร้อมรับมือป้องกันภัยพิบัติซ้ำรอย ! น่าน จัดโครงการสร้างศักยภาพชุมชน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 หมู่บ้าน รอบบ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ#

0
71

#ชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยฝึกซ้อมพร้อมรับมือป้องกันภัยพิบัติซ้ำรอย ! น่าน จัดโครงการสร้างศักยภาพชุมชน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 หมู่บ้าน รอบบ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ#

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายกฤชเพชร เพชรบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ต้อนรับ นายอภัย จันทนจุลกะ ผู้บริหารจากบริษัทไทยเบฟเวอร์เจ จำกัดมหาชน ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 หมู่บ้าน รอบบ้านห้วยขาบ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยรอบหมู่บ้านห้วยขาบ สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัยและใช้อุปกรณ์จากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน ดำเนินการกิจกรรมด้านการป้องกันและปัญหาสาธารณภัยต่างๆและให้ชาวบ้านมีความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อมและสามารถช่วยเหลือหมู่บ้านข้างเคียงได้อย่างเกิดภัย

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับความรู้เรื่อง ตามแนวการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย แนวทางและการจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน การฝึกการใช้เชือกและเงื่อนเชือกสำหรับการอพยพผู้ประสบภัยการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนหมู่บ้าน ประกอบด้วย ข้อมูลชุมชน ปฏิทินความเสี่ยงภัย วิเคราะห์ปัญหา จัดลำดับความสำคัญ แนวทางการแก้ปัญหา คณะกรรมการหมู่บ้านกับการลดความเสี่ยงภัย ทรัพยากรที่จำเป็นของชุมชน การสาธิต และการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มของชุมชน โดยมีคณะวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง และสาขานาน้อย โดยดำเนินการในระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน โดยมีประชาชนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอบ่อเกลือ ร่วมครั้งนี้ ได้แก่ บ้านสะปัน หมู่ 1 ,บ้านห้วยโทน หมู่ 2 ,บ้านสะว้าเหนือ หมู่ 3 บ้านห้วยหมี หมู่ 6 บ้านสะว้าใต้ หมู่ 7

ทั้งนี้ เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2561 จังหวัดน่านเกิดเหตุดินถล่มทับบ้าน ราษฎร ที่บ้านห้วยขาม อำเภอบ่อเกลือ มีผู้เสียชีวิต 8 ราย ราษฎรเกือบ 300 ชีวิต กว่า 60 ครัวเรือน ต้องทิ้งบ้านเรือน ไปอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราว

/// สุภนันท์ภพ อินทรพัฒน์ รายงาน