#โครงการประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ#

0
27

#โครงการประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ#


เมื่อวันที่ 9-10มิถุนายน พศ2565 ประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน17จังหวัดภาคเหนือครั้งที่1/ 2565 โรงแรมสีหราชจังหวัดอุตรดิตถ์