เมื่อ 25 ต.ค.61 เวลา 1100 น.
พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทางไปติดตามงานก่อสร้างฐานรองรับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดบ่อน้ำร้อน ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปัจจุบันมีความคืบหน้า 35% พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนวัดบ่อน้ำร้อน เพื่อวางแผนพัฒนาต่อไป