#นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนารากฐานด้านกีฬาในทุกมิติได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์(บึงเสนาท)#

0
25

#นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนารากฐานด้านกีฬาในทุกมิติได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์(บึงเสนาท)#

วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์(บึงเสนาท) นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมในการประชุมกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งให้ ว่าที่ ร.ต.ประทีป อนันตนาวี ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่งประธานการประชุมเป็นการชั่วคราว โดยมีการแจ้งรายละเอียด สาระสำคัญ ของระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ดำรงค์ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

จากนั้นจึงเป็นการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานผลการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ การรายงานรายละเอียดการที่นักเรียนเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติไทย รายงานผลการด้านกีฬาของศิษย์เก่าที่ในการแข่งขันโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนาม มีศิษย์เก่าเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 คน ในชนิดกีฬา เซปักตะกร้อ ฟันดาบ กรีฑา ยกน้ำหนัก ฟุตซอล รวมผลงาน 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง