#นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลสุธี (สีแพง รตนโชโต ป.ธ.6)#

0
49

#นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลสุธี (สีแพง รตนโชโต ป.ธ.6)#


วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ มณฑลพิธี วัดพุทธมงคลนิมิต อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลสุธี (สีแพง รตนโชโต ป.ธ.6) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิต โดยพร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ
โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีการบำเพ็ญกุศลฯ ซึ่งได้ประกอบพิธีสวดพุทธมนต์ สวดมาติกา สวดพระอภิธรรม แสดงพระธรรมเทศนา และสำรวมจิตถวายกุศลแด่พระเทพมงคลสุธี (สีแพง รตนโชโต ป.ธ.6) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิต