#โรคฝีดาษลิง ไม่ได้ส่งผลกระทบการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางให้อาหารลิงพื้นที่วัดสุวรรณคูหา

0
19

#โรคฝีดาษลิง ไม่ได้ส่งผลกระทบการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางให้อาหารลิงพื้นที่วัดสุวรรณคูหา ตามปกติสาธารณสุขจังหวัดพังงาได้พิจารณาขอปิดสถานที่เอกเทศ คือ ศูนย์เด็กเล็กบ้านใหญ่ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว ร่างคำสั่งจังหวัดพังงาฉบับที่ 101 และมาตรการรองรับผู้สัมผัสโรคและลดระยะเวลาการกักตัว#

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 65 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่วัดสุวรรณคูหา ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่มีฝูงลิงจำนวนมากและในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวชาวอาหรับที่เดินทางมากับทัวร์จากจังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเดินทางมาไหว้พระและให้อาหารลิง โดยพบว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ได้เปิดร้านจำหน่ายอาหารลิง อาทิ กล้วย ข้าวโพด ถั่วลิสงชุดละ 100 บาท และมีนักท่องเที่ยวได้ซื้ออาหารให้ลิงตามปกติไม่ได้ตื่นกลัวเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิงซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและติดจากคนสู่คนได้ ทั้งนี้ ทางสาธารณสุขจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์โรคฝีดาษลิงตามที่องค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนให้ระวัง ซึ่งพบมีการระบาดในแถบแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง พร้อมกับได้พิจารณาขอปิดสถานที่เอกเทศ คือ ศูนย์เด็กเล็กบ้านใหญ่ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะะยาว ร่างคำสั่งจังหวัดพังงาฉบับที่ 101 และมาตรการรองรับผู้สัมผัสโรคและลดระยะเวลาการกักตัว
ทางด้านนางสมจิตร ทองยวน แม่ค้าจำหน่ายอาหารให้นักท่องเที่ยว กล่าวว่า สำหรับในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติไหว้พระให้อาหารลิงซึ่งจากที่ต่างประเทศพบโรคฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและติดจากคนสู่คน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ไม่ได้รู้สึกตื่นกลัวแต่อย่างใดซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวยังซื้ออาหารให้ลิงโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่จะเดินทางมาไหว้พระและให้อาหารลิง ซึ่งลูกฝีดาษลิง ไม่ได้ส่งผลกระทบ ต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่ในช่วงโรคโควิด 19 มีนักท่องเที่ยวไม่มากต่างชาติลดลง จึงอยากฝากให้ไอ้หน่วยงานต่างภาครัฐเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยให้มากกว่านี้