#โครงการปลูกป่า เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าในพื้นที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก#

0
6

#โครงการปลูกป่า เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าในพื้นที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก#


วันนี้ 28 พฤษภาคม 2565 (เวลา 09.00-16.00 น.)
นปพ.พบพระ , นปก.ที่ ตก.6 (ร่มเกล้า) , ชปป.สจป.ที่4 (ตาก)2 และ 4 และ ศูนย์ควบคุมไฟป่าตากร่วมกับ นายสุพจน์ จันทร์แก้ว กำนันตำบลพบพระ ประชาชนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า และสมาชิกเครือข่าย รวม 23 คน บ้านเกษตรพัฒนา ม.8 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ได้ร่วมกัน ตัดหญ้า ดายวัชพืช บริเวณพื้นที่ปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่า อำเภอพบพระ จังหวัดตาก