#ทีมงานครอบครัว”ท้องที่ไทย”เดินทาง เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีพบปะ หัวหน้าครอบครัวท้องที่ไทย#

0
54

#ทีมงานครอบครัว”ท้องที่ไทย”เดินทาง เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีพบปะ หัวหน้าครอบครัวท้องที่ไทย#

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:00 น. ทีมงานขอบครัวท้องที่ไทย เดินทางมาที่เขื่อนสิรินธรพบประพูดคุยกับหัวหน้าครอบครัวท้องที่ไทยของจังหวัดสุรินทร์และหัวหน้าครอบครัวท้องที่ไทย 17 อำเภอของจังหวัดสุรินทรถ ซึ่งมาศึกษาดูงานที่เขื่อนสิรินธรได้ปรึกษาหารือกันในการสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวทองที่ไทยสักหนึ่งหลังเพื่อเป็นบ้านที่แข็งแรงและอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ของพวกเราทั้งประเทศไทยทุกท่านเห็นด้วยและจะร่วมกันสร้างบ้านอย่างเต็มที่ครับ