#ส.ส.ทัศนาพร ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน#

0
7

#ส.ส.ทัศนาพร ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน#

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส. เขต 8 จ.นครราชสีมา พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นประธานการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน พร้อมนี้ ยังได้มอบของที่ระลึก (สมุด แมส และหมวก) ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

จากนั้น ส.ส.ทัศนาพร ยังเดินทางไปเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช ประจำปีการศึกษา 1/2565 จำนวน 300 คน โดยคณะกรรมการฯได้ยื่นเอกสารขอรับการสนับสนุน อาคารโรงงาน และห้องน้ำ ให้กับทางโรงเรียนด้วย ซึ่งส.ส.ทัศนาพร ได้รับเรื่องไว้เพื่อนำไปพิจารณาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุม ส.ส.ทัศนาพร ยังได้มอบของที่ระลึก อาทิ สมุด หน้ากากอนามัย และผ้าขนหนู เป็นต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองทุกคน