25ต.ค.2561 อ.พยุหะคีรี ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด ตัดหญ้า และปักธงชาติและธงประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตามเส้นทางเสด็จถนนสายเอเซีย เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร ในโอกาส เสด็จมาทรงประกอบพิธีทอดผ้าป่า ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ วัดดงแม่นาเมือง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยมีจิตอาสาจากทั้ง 11 ตำบล มาร่วมกิจกรรม