“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน!!

0
6

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน!!

วานนี้ (วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565) เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน

สำหรับกรณีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล และประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เนื่องจากประชาชนรายดังกล่าวเป็นผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนก่อนหน้า และติดตามการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมารับบริการ และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามภารกิจ ให้การแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”